Tytuł

 

 

Proboszcz:

 

Ks. kan. Janusz Zań

 

Wikariusze:

 

Ks. Andrzej Koziej

Ks. Krzysztof Wójcik

Ks. Rafał Rechnio

 

Rezydent:

 

Ks. prał. Czesław Przech

 

 

 

Kapłani pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej:

 

+ Ks. kan. Michał Dudkowski

+ J.E. Ks. Abp Metropolita Szczecińsko-Kamieński Zygmunt Kamiński

+ Ks. kan. Jan Widelski

+ Ks. kan. prof. Stanisław Paździor

+ Ks. kan. Józef Dobrowolski

Ks. płk Zygmunt Potakiewicz

Ks. kan. Aleksander Plewik

Ks. kan. Stefan Wójtowicz

Ks. kan. Konrad Dobrowolski

Ks. Władysław Dobrowolski

Ks. kan. Adam Marek

Ks. kan. Juliusz Iracki

Ks. kan. Władysław Wójtowicz

Ks. kan. Stanisław Wójtowicz

Ks. kan. Grzegorz Pruszkowski

Ks. Wojciech Ogrodniczuk

Ks. kan. Ryszard Rak

Ks. dr Zbigniew Wójtowicz

Ks. prałat Ryszard Winiarski

Ks. Roman Knyś

Ks. Marek Winiarski

Ks. Janusz Widelski

Ks. Robert Solis

Ks. Radosław Wójcik

Ks. Hubert Wysmulski

Ks. Marcin Wyszyński

Ks. Paweł Pruszkowski

Ks. Marcin Socha

 

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
Ogółem:
Dziś:
Wczoraj:
wedw