Czym są sakramenty? ( Informacja za Katechizmem Kościoła Katolickiego - KKK 1131 i Kodeksem Prawa Kanonicznego - KPK 840)

 

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.( KKK)

Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, poprzez które wyraża się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka.

 

 

 

CHRZEST ( udzielany jest z reguły w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy o godz. 12.00)

 

 • Potrzebne dokumenty:
 • 1. Akt urodzenia dziecka (odpis)
 • 2. Data i miejsce ślubu rodziców
 • 3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania)
 • 4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jesli są z innej parafii)

 

- Zgłoszenia dziecka do chrztu i spisania aktu chrztu należy dokonać w godzinach pracy kancelarii parafialnej, od wtorku do soboty, w tygodniu poprzedzającym przyjęcie sakramentu.

- Rodzice i chrzestni, którzy nie uczestniczyli w konferencji przedchrzcielnej powinni to uczynić w piątek przed niedzielą chrzcielną - godz. 19.30 w czasie letnim lub 18.30 w czasie zimowym.(Uwaga! Z racji sytuacji epidemicznej katecheza odbywa się podczas spisania aktu chrztu)

- Osoby, które chcą ochrzcić dziecko, a nie mieszkają na terenie parafii Bełżyce powinny posiadać pozwolnenie z parafii zamieszkania.

- Osoby żyjące w związkach niesakramentlanych, pragnące ochrzcić dziecko proszone są o uprzedni kontakt z księdzem proboszczem.

 


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego chrzestnymi mogą zostać osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką.
Nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące w związkach niesakramentalnych  oraz uczniowie którzy wypisali się z katechezy szkolnej.

 

Terminy konferencji przedchrzcielnych:

 

6 października 2023 r.

20 października 2023 r.

7 listopada 2023 r.

17 listopada 2023 r.

7 grudnia 2023 r.

22 grudnia 2023 r.

9 lutego 2024 r.

23 lutego 2024 r.

8 marca 2024 r.

22 marca 2024 r.

12 kwietnia 2024 r.

26 kwietnia 2024 r.

10 maja 2024 r.

24 maja 2024 r.

7 czerwca 2024 r.

21 czerwca 2024 r.

 


MAŁŻEŃSTWO


1. W odpowiednim czasie przed ślubem w kancelarii parafialnej należy ustalić datę przyjęcia sakramentu.

2. W odpowiednim czasie rozpocząć uczestniczenie w konferencjach przedmałżeńskich. Terminy TUTAJ(Kliknij)

3. Na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu przeprowadzenia rozmów duszpasterko-kanonicznych (wypada uprzednio się umówić z księdzem).

Potrzebne dokumenty:

 • - Aktualne, tj. niestarsze niż 3 miesiące metryki chrztu (jeśli narzeczeni nie byli chrzczeni w Bełżycach)
 • - Dowody osobiste
 • - Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach (konferencjach) przedmałżeńskich
 • - Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. Ślub konkordatowy, lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

4. Po rozmowie duszpastersko-kanonicznej wygłaszane są zapowiedzi w parafiach narzeczonych oraz odbywa się pierwsza spowiedź przedślubna.

5. W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni odbywają drugą spowiedź przedślubną.

6. Spisania aktu małżeństwa należy dokonać w kancelarii parafialnej, w godzinach pracy, w tygodniu poprzedzającym zawarcie sakramentu (wtorek-piątek). Należy mieć ze sobą zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich wraz z potwierdzeniem spowiedzi przedslubnej oraz świadectwo wygłoszenia zapowiedzi. Należy zgłosić się razem ze świadkami, którzy muszą być pełnoletni i mieć ze sobą dowody osobiste.

7. Wszelkie sprawy związane z pieśniami wykonywanymi w czasie Mszy św. należy najpóźniej miesiąc przed ślubem skonsultować z panem organistą. Prosimy także o zapoznanie się z zarządzeniem odnośnie muzyki kościelnej w naszej Archidiecezji.

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYKONYWANIA MUZYKI PODCZAS CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTYCH

https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zarzadzenie-w-prawie-wykonywania-muzyki-podczas-celebracji-mszy-swietej/

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE


 • Aktualna metryka chrztu dzieci chrzczonych poza parafią.

 

 

POGRZEB KATOLICKI


 • Karta zgonu poświadczona przez Urząd Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • Jeśli zmarły mieszkał poza naszą parafią w czasie ostatnich 6 miesięcy - Informacja o zmarłym w związku z pogrzebem poza parafią (z parafii zamieszkania zmarłego)
d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw