Powstanie Bractwa Drzewa Krzyża Świętego przy parafii

Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.

 

Na wiek XVII przypada szczególny rozkwit nabożeństwa i kultu Męki i śmierci Chrystusa Pana. W tym okresie szerzy się również szczególny kult relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

W kościele oo. Dominikanów w Lublinie znajdowała się największa w Polsce cząstka tejże relikwii. Żywy kult relikwii Drzewa Krzyż Świętego rozpoczyna się za zezwoleniem nadanym przez Papieża Innocentego XI dla Kościoła OO dominikanów w Lublinie w roku 1688.

O istnieniu Bractwa w naszej parafii świadczy odnaleziony dowód przyjęcia do tegoż Bractwa naszej parafianki Genowefy Ćwiklińskiej przez oo. Dominikanów  z Lublina w dniu 2 maja 1933roku. Drugim dowodem istnienia Bractwa jest feretron stolarskiej roboty w kształcie Krzyża Świętego noszony przez mężczyzn z tego Bractwa. Innym dowodem istnienia Bractwa w parafii bełżyckiej jest zdjęcie z procesji Bożego Ciała z dnia 30 maja 1937 roku podczas której na czele niesiony jest wymieniony krzyż.

Myśl reaktywowania Bractwa Drzewa Krzyża Świętego rodziła się przez parę lat. Odnaleziony i odnowiony przez miejscowego stolarza Ryszarda Kamińskiego s. Józefa feretron zaczęli ponownie nosić mężczyźni podczas uroczystości kościelnych.Z inicjatywy brata Stanisława Tarczyńskiego przy aprobacie proboszcza ks. prałata Czesława Przecha w roku 2002 postanowiono wznowić działalność Bractwa Drzewa Krzyża Świętego. Odnowienia istnienia Bractwa dokonano w Sanktuarium Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu w dniu 11 sierpnia 2002 roku .Uroczystego nałożenia krzyża św. Benedykta i wręczenia karty przyjęcia do Bractwa dokonał Ojciec Oblat Karol Lipiński. Przyjęto do Bractwa 70 mężczyzn. Pragnąc utrzymać więź z sanktuarium Świętokrzyskim postanowiono odbywać coroczne pielgrzymki.Wracając z Mszy Św. w jedną z niedziel brat Stanisław Tarczyński zwrócił uwagę na niewykorzystane wnętrze przykościelnej dzwonnicy w której można by urządzić kaplicę  Krzyża Świętego. Po uzyskaniu zgody od ks. Czesława Przecha – proboszcza przystąpiliśmy do uporządkowania tego pomieszczenia. Wszystkie prace zostały wykonane przez współbraci jako osobisty wkład każdego z nas.

Centralne miejsce w kaplicy zajmuje krzyż wykonany z drzewa jesionowego przez brata Ryszarda Kamińskiego Tłem jest widok na Jerozolimę w wykonaniu naszego brata Mariana Wrony. Boczną wnękę kaplicy wypełniono kopią obrazu o treści ,, Łamanie chleba w Emaus” którą wykonał dla naszej kaplicy Aleksander Avetisjan  /anonimowy ofiarodawca/. Poświęcenia kaplicy dokonał ks. Prałat Czesław Przech dnia 12 września 2004 roku.W dniu 13 czerwca 2006 r ks. Arcybiskup Metropolita Lubelski Józef Życiński w czasie sumy odpustowej wręczył Dekret w sprawie zatwierdzenia Bractwa Drzewa Krzyża Świętego z siedzibą w Bełżycach ora Statut Bractwa.

Szeregi naszego Bractwa powiększają się. Obecnie Bractwo Drzewa Krzyża Świętego  przy parafii Nawrócenia św. Pawła  w Bełżycach liczy 172 członków w tym 14 naszych braci odeszło do domu Ojca.

 

Patronalnym świętem naszego Bractwa jest dzień 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Hymnem Bractwa jest pieśń  ,,Zwyciężymy Chryste przez Twój Krzyż”.

Bractwo Drzewa Krzyża Świętego jest wspólnotą religijno-formacyjną

Siedzibą Bractwa jest miasto Bełżyce.

Asystentem kościelnym Bractwa jest każdorazowy proboszcz parafii pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła.

Celem Bractwa jest:

- działalność religijna – szerzenie czci Drzewa Krzyża Świętego,

- opieka nad krzyżami i kapliczkami, również na cmentarzu grzebalnym,

- formacja duchowa braci – adoracje całonocne przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek, udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, pielgrzymki do sanktuariów.

Podczas pogrzebu zmarłego brata kondukt może być prowadzony przez braci z historycznym krzyżem Bractwa.

Władzami Bractwa są:

- Prezes – koordynuje działania i kieruje pracą Bractwa,

- Zastępca Prezesa – wspiera Prezesa i zastępuje w obowiązkach,

- Sekretarz, do którego obowiązków należy prowadzenie kroniki  i dokumentacji związanej z działalnością i rozwojem Bractwa, sprawowanie pieczy nad dokumentami.

Zarząd Bractwa jest wybierany na okres 3 lat przez Wolne Zgromadzenie i składa przed nim sprawozdanie ze swej działalności.

 

 

 

tekst: brat Janusz Wójtowicz

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw