Categories: General
      Date: cze  3, 2012
     Title: Rajd

II Rajd Rowerowy św. Antoniego - 9 czerwiec 2012r godz. 10:00

 

Zapraszamy!

 

Kliknij więcej aby zobaczyć więcej szczegółów!

 

Parafialny Klub Sportowy Victoria

 

Parafia Nawrócenia św. Pawła w BełżycachII RAJD ROWEROWY ŚW. Antoniego

 

ZGODA RODZICÓW!!!!!

 


1. Cel imprezy:
Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach, integracyjne spotkanie mieszkańców miasta i gminy Bełżyce,  oraz poznawanie terenów gminy Bełżyce.
2. Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka p.w Nawrócenia św. Pawła 
Parafialny  Klub Sportowy „ Victoria ”
Osoby do kontaktu:
ks. Tomasz Niedziałek tel. 669588859
3. Warunki uczestnictwa.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
• Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
• Prawo do wzięcia udziału w rajdzie mają wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Bełżyce które ukończyły 18 lat, oraz osoby spoza gminy, które wcześniej zgłoszą się do organizatorów. Osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
• Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.
• Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
• Poruszania się po prawej stronie jezdni.
• Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
• Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
• Należy jechać równo i spokojnie w szyku. nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
• Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
• Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny ( do napraw roweru), pompkę, spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy itp.
• Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwiazdki do podawania sygnałów ostrzegawczych.
• Uczestnicy rajdu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
• Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
5. Przebieg rajdu rowerowego:
Rajd jest podzielony na dwie trasy.
Trasa I dla rowerzystów zaawansowanych: Bełżyce – Podole (Zapiecek) –Ignaców – Wojciechów – Stary Gaj – Łubki – Góra – Chmielnik – Kierz (Kościół, Szkoła) – Zagórze - BełżyceTrasa II dla dzieci do 12 roku życia, oraz dla osób które nie są w stanie przejechać pierwszego odcinka trasy: Bełżyce, Kol. Chmielnik – Kierz(Kościół, Szkoła) – Zagórze - Bełżyce.

6. Informacje dodatkowe:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin.
7. Postanowienia prawne:
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
8. Termin rajdu: 09.06.2012r.
Zbiórka o godz.10.00 na Plac Kościelnym przy św. Antonim

 

Podczas rajdu przewiduje się postoje, gdzie uczestnicy Rajdu mogą zwiedzić obiekty sakralne i zabytki naszej okolicy a przy szkole w Krzu gromadzą się na poczęstunek zapewniony przez organizatora.

 

Uwaga!!
Uczestnicy rajdu, którzy nie ukończyli 18 lat  powinni posiadać kaski ochronne.

Regulamin