Categories: General
      Date: kwi  5, 2012
     Title: Wielki Czwartek

 

 

Sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii są nierozerwalnie ze sobą zjednoczone, bowiem nie ma Kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa. Eucharystia stanowi, zatem treść życia kapłańskiego i całego życia Kościoła. Kościół żyje dzięki Eucharystii, to prawda wyrażająca nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawierająca w sobie istotę tajemnicy Kościoła. 

 

Dziękujemy za modlitwę....

 

i prosimy o nią....

 

Wasi Duszpasterze....

 

Módlmy się o powołania...

 

Zachęcamy do Duchowej Adopocji Kapłanów.

 

Więcej na: http://ddak.wordpress.com/