Tytuł

Dodano: pa 15, 2011

Ingres Metropolity


 

 

 

Zaproszenie na Ingres Metropolity (Słowo  Adminstratora Diecezji i biskpów pomocniczych)/ Informacje na temat ingresu.

Umiłowani wierni,
W całej wspólnocie Kościoła Lubelskiego dziękujemy Bogu za dar nowego Arcypasterza w osobie Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, dotychczasowego biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej i Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 26 września, mianował go Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Przyjmujemy nowego Arcypasterza z wielką radością, otwartym sercem i nadzieją we wspólnocie Ludu Bożego naszej archidiecezji.
Kierując pierwsze słowa do diecezjan Arcybiskup Nominat powiedział: „Chciałbym czynić Archidiecezję Lubelską domem i szkołą komunii, która jest wspólnotą serc otwartych na Boga i człowieka. Kiedy więc dzisiaj z lękiem i drżeniem podejmuję nowe zadanie w Kościele, pragnę zanurzyć moją słabość w blasku mocy promieniującej z Krzyża. Tylko w mocy Krzyża, In virtute Crucis, można się zmierzyć z zadaniem, które przerasta zwyczajne siły człowieka.”
Otoczmy więc naszego Pasterza, szczególnie teraz, różańcem modlitwy zawierzając osobę nowego Metropolity Lubelskiego Matce Bożej Płaczącej, Pani Katedralnej.
Niech wyrazem naszej bliskości będzie obecność na ingresie Ks. Arcybiskupa Stanisława, który będzie miał miejsce w Archikatedrze Lubelskiej, w sobotę, 22 października o godz. 11:00, w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II.
Zapraszamy serdecznie na tę uroczystość wszystkich: kapłanów i osoby konsekrowane, młodzież, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, środowiska akademickie, delegacje wspólnot parafialnych, chorych i osoby niepełnosprawne. Na zewnątrz Archikatedry będą umieszczone ekrany i przygotowane miejsca siedzące, które pomogą nam przeżywać w pełni tę uroczystość.
Zachęcamy wszystkich do obecności na tej celebracji, abyśmy mogli dać przykład naszego zatroskania o Kościół, w duchu żywej wiary.
ADMINISTRATOR ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Biskup Mieczysław Cisło
Biskupi pomocniczy Archidiecezji
Biskup Ryszard Karpiński
Biskup Józef Wróbel
Biskup Artur Miziński


Kategoria: General

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw