Tytuł

Dodano: maj 15, 2011

BierzmowanieBierzmowanie Młodzieży z III Klas Gimnazjalnych w dniu 11 maja 2011r.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu . Istotnie, ,,przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".(KKK 1285)

 

W słoneczne środowe popudnie w dniu 11 maja 2011r. gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Abp Stanisława Wielgusa, który udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas III Gimnazjum nr 1 i nr 2. W swoim słowie Arcybiskup podkreślił znaczenia Tajemnicy Tego Sakramentu i jak młodzież ma być świadkami. Skierował swoje słowo także do rodziców i chrzestnych, którzy swoim przykładem mają kształtować sumienia młodych istot. Świadkami Bierzmowania byli rodzice i chrzestni, gdyż Sakrament Bierzmowania jest potwierdzeniem Chrztu Św. O tym obowiązku poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego: ,,Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów''(KKK 1311).

 

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia


Kategoria: General

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw