Tytuł

Dodano: gru 21, 2010

Grodzieńskie Słowiki


Gościnny koncert zespołu z Białorusi

,,O pieśni gminna, ty arko przymierza między dawnymi a nowymi laty...

Pomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje..."

Pieśń ujdzie cało

 

Taki słowy pisał pieśn o roli pieśni narodowej urodzony w Nowogródku na Białorusi nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Pieśń i piosenka polska była zabroniona, prześladowana a w nowszych czasach ścigana, aby wyrwać polskość z serc naszych rodaków zamieszkałych na Białorusi. Tej misji podjęło się wiele zespołów polskich a min. Grodzieńskie Słowiki, który w tym roku obchodzą jubileusz 20-lecia swojej działalności. Zespół ten w pełnym składzie (ok. 40 osób) gościł w naszej parafii 5 lat temu. Nasi parafianie otworzyli przed nimi swoje serca i domy organizując również zajęcia przez cały tydzień i wycieczki. W niedzielę 14 listopada delegacja naszej parafii na zaproszenia imienne wzięła udział w jubileuszowych obchodach w Domu Kultury w Grodnie. W miesiącu grudniu zespół w zmniejszonym składzie (6 osób) koncertował w Siedlcach, Lubelskim Seminarium Duchownym, w Kościele św. Rodziny w Lublinie a wieczorem w niedzielę( 19 grudnia) w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Zespół od początku prowadzi pani Alicja Binert z mężem Andrzejem, którzy (co warto dodać) kończą remont domu w zaścianku Bohatyrowicze znanym  z powieści Elizy Orzeszkowej - Nad Niemnem. Trzeba dodać, że zespół był przyjęty bardzo życzliwe, za wysoki poziom jak również wyraźne akcenty kultury polskiej i zaśpiewny język białoruskiej polszczyzny.

 

 

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia( dzięki uprzejmości p. P. Tokarczyka i p. J. Rodaka)


Kategoria: General

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw