Tytuł

Dodano: gru 13, 2011

Stan Wojenny


Modlitwa za Ojczyznę w rocznicę ogłoszenia Stanu Wojennego - 13.12.1981

Bogarodzico, Dziewico! Słuchaj nas, Matko Boga. 
Ty stałaś pod krzyżem i tak bardzo cierpiałaś,
gdy Twój Syn, Jezus Chrystus, umierał na krzyżu.
Tam, pod krzyżem, Chrystus uczynił Cię naszą Matką,
a nas Twoimi dziećmi. Jesteś więc naszą Matką.


Król Jan Kazimierz obrał Ciebie na Królową naszej Ojczyzny.
Jesteś więc naszą Matką i naszą Królową. I dlatego, Matko
nasza najlepsza, musisz cierpieć, gdy widzisz dzieci Twoje,
które przeżywają swoją Kalwarię. (...)

Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową, za tymi, którzy
cierpią najbardziej, prosimy Cię słowami litanii naszych dni,
naszego ostatniego półrocza, półrocza zniewolenia
wojennego Twoich dzieci.

Matko w "Solidarności" nadzieję mających, módl się za nami.
Matko oszukanych,
Matko zdradzonych,
Matko w nocy pojmanych,
Matko uwięzionych,
Matko na mrozie trzymanych,
Matko przerażonych,
Matko zastrzelonych górników,
Matko stoczniowców,
Matko przesłuchiwanych,
Matko niesłusznie skazanych,
Matko robotników,
Matko studentów,
Matko wytrwałych aktorów,
Matko prawdomównych,
Matko nieprzekupnych,
Matko niezłomnych,
Matko osieroconych,
Matko bitych w dniu Twojego Święta Królowej Polski,
Matko poniewieranych za to, że noszą znaczek z Twoim Świętym Wizerunkiem,
Matko pozbawionych pracy,
Matko zmuszanych do podpisywania deklaracji niezgodnych z sumieniem,
Matko dzieci tęskniących za uwięzionymi matkami i ojcami,
Matko matek płaczących,
Matko ojców zatroskanych,
Matko sługi Twojego, uwięzionego Lecha,
Matko poniżanych uczonych i pisarzy,
Królowo Polski cierpiącej,
Królowo Polski walczącej,
Królowo Polski niepodległej,
Królowo Polski zawsze wiernej,

Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów,
daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie,
w wierności Tobie i Twojemu Synowi.
Amen.


Kategoria: General

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw