Proszę kliknąc w wybraną miniaturkę by otworzyc galerię.

Wieczór Pasyjny w MDK(poezja, Chór parafialny)

d
defwefewfwefefwedwed
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
ul. Plac Kościelny 7
24-200 Bełżyce
wefwqd
ewd
ewd
wedw