Categories: General
      Date: pa 28, 2012
     Title: XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

ECHO EWANGELII - Bartymeusz odzyskuje wzrok...

  

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Parafialny podczas rekolekcji w par. św. Rodziny w Lublinie Deus Meus